Általános Szerződési Feltételek

Farm Inn Fogadó, Briljant Resort; Üzemeltető: Patrona Tour Turisztikai Kft. (továbbiakban: Üzemeltető)
Elérhetőségeink: 8782 Zalacsány, Örvényeshegy 20.

Honlap: www.farminn.hu, www.briljantresort.comE-mail: info@farminn.hu
Telefon: +36 70 3480948

Szolgáltatás: szálláshely és vendéglátó szolgáltatás áll a jelen szabályzat szerint Vendégeink rendelkezésére.

Foglalás és ajánlatkérés formája:

• A honlapon található Ajánlatkérő lap elküldésével.
e-mailben történő ajánlatkérés vagy foglalás esetén is kérjük az ajánlatkérő lapot kitölteni, vagy a lapon kért
adatokat leírni. (email: info@farminn.hu)
Telefonon keresztül csak tájékoztatást tudunk adni [nem minősül ajánlatnak, sem foglalásnak]. A telefonhívást
követően a honlapon, vagy e-mailben ajánlatkérő lap leadása mindenképpen szükséges.
Kérjük foglalni szándékozó Vendégeinket, hogy az űrlapon kért minden adatot pontosan és értelemszerűen kitölteni
szíveskedjenek, különös tekintettel az elérhetőségek (telefonszám és e-mail) helyes megadására! A foglalásban megadott
adatok helyessége a Vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a Vendég a foglalásban megadott
telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás
jogszerűségének megerősítésére, az Üzemeltető fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra
vonatkozó jogigény is megszűnik. Kérjük Vendégeinket, hogy a kérdéseiket a „Megjegyzés” rovatba írják be.

Foglalásonként 1 db számlát tudunk kiállítani, igényét kérjük előzetesen jelezze felénk.

Az ajánlatkérő lap elküldése még nem minősül foglalásnak. Foglalás létrejöttéhez Vendég írásos megerősítése
szükséges, de a foglalás csak az Üzemeltető által küldött foglalás visszaigazolással tekinthető véglegesnek! Minden
foglalásunk visszaigazolásában megtalálható, hogy szükséges-e előleget vagy foglalót (továbbiakban: szállásfoglalási
díj) fizetnie az adott foglalásra. Szállásfoglalási díj bekérése esetén – mely mértéke a foglalás végösszegének 30%-a – a
foglalás csak a kért összeg határidőn belüli beérkezése esetén válik érvényessé! A Üzemeltető a foglalás teljes összegét
is előre elkérheti. A foglalás benyújtásával a szállásfoglalást leadó Vendég elismeri, hogy a foglalási és lemondási
feltételeket, fizetési feltételeket, házirendet megismerte, és azokat elfogadja, valamint anyagi felelősséget vállal a
megrendelt, illetve igénybe vett szolgáltatások után és az esetleges károkozás után is!

Fizetés:

Abban az esetben, ha a foglalás érvényesítéséhez díjbefizetés szükséges, a befizetés határideje, ha az Üzemeltető nem
rendelkezik másképp, az Üzemeltető általi visszaigazolástól számított 5. munkanap. Kérjük, az összeg befizetése előtt
olvassa el a házirendet és a lemondási feltételeket! Befizetésének megérkezése után visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek!

A határidő lejárta után foglalását töröljük! A határidő lejárta után már nem véglegesítheti foglalását és új foglalást kell
kezdeményeznie. Új foglalás esetén azonban nem tudjuk garantálni, hogy a korábbi foglalás részletei időközben nem
változtak.

A foglalás végösszegének fennmaradó része, azaz 70%-a, az érkezés előtt 31 nappal teljesítendő. A teljes szállásdíj, illetve
az időközben keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó legkésőbbi határidő a távozás napján 10:00 óra.
Üzemeltető ettől függetlenül, a foglalás időpontjától számítva, indok nélkül, időközben bármikor kérheti a Vendégtől a
fizetés teljesítését.

Befizetés módja banki átutalással:

Számlatulajdonos: Patrona Tour Turisztikai Kft. Számlavezető bank: OTP Bank , SWIFT kód: OTPVHUHB

Számlaszám Ft pénznemben történő befizetés esetén: 11749039-25203121; IBAN: HU21 1174 9039 2520 3121 000 000

Számlaszám Euro pénznemben történő befiz. esetén: 11763495-53729880; IBAN: HU58 1176 3495 5372 9880 000 000

• Fizetési kötelezettségét kérem Forintban szíveskedjen rendezni, amennyiben Euroban szeretne fizetni, árainkat
300,- Ft/1 Euro árfolyamon számoljuk.
• Az idegenforgalmi adó készpénzben fizetendő.

Az utalás közlemény rovatába kérem tüntessék fel:

Név: amellyel a szállást lefoglalták. Figyelem! Ha a befizető más, mint a szállás lefoglalója, akkor kérem, írják rá a
közlemény rovatba a szállásfoglaló nevét!

Foglalási azonosító: ha nem rendelkezik ilyen számmal, elegendő a szállásfoglaló nevét feltüntetni a közlemény rovatban!
Ennek hiányában nem tudjuk beazonosítani az ÖN befizetését!

Ajánlatkérés, vagy foglalás mellőzése:
Üzemeltető indok nélkül is mellőzheti vagy megtagadhatja, hogy ajánlatot adjon, foglalást rögzítsen. Nem áll módunkban
minden ajánlatkérést elfogadni.

Bejelentkezés és kijelentkezés:

A szálláshelyet érkezés napján 14.00-18.00 óra között lehet elfoglalni, az elutazás napján 10.00 óráig kérjük elhagyni.
Eltérő igény esetén kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot. A lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 20 óráig tartjuk
fenn, ezután az Üzemeltető jogosult annak értékesítésére.

A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

– Személyes adatok (név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám, aláírás; gyermekeknél név, szül. idő)
– Érkezés és elutazás napja
– A foglalással létrejött anyagi felelősség, feltételek, házirend elfogadása.
– Elérhetőség: telefonszám és 1 db érvényes e-mail cím

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy az igénybe vett szolgáltatások és a szállásdíj utáni anyagi felelősség a
bejelentőlap pontos kitöltésétől és a Vendég általi aláírásától függetlenül a szálláshely lefoglalásától fenn áll. A szálláshely
elfoglalásának a Vendég részére történt kulcsátadás minősül. A Vendég a szálláshelyért, berendezéseiért kijelentkezéskor
való elhagyásáig felel. Kijelentkezéskor a kulcsot kérjük leadni.

Lemondási feltételek:

Kérjük a Vendégeinket, hogy esetleges lemondásukat minden esetben, írásban, vagy e-mailben tegyék meg. Lemondás
esetén a szállás lefoglalásakor befizetett összeget, mely a teljes díj 30%-a nem áll módunkban visszafizetni.

Amennyiben a foglalás lemondására a teljes szállásdíj befizetését követően, de a vendég érkezése előtt kerül sor, az
Üzemeltető az alábbi visszafizetéseket eszközöli:

Ha a lemondás a tervezett érkezés időpontját
– legalább 30 naptári nappal megelőzi, a teljes befizetett összeg 70%-a,
– legalább 15 naptári nappal megelőzi, a teljes befizetett összeg 50%-a
– legalább 7 naptári nappal megelőzi, a teljes befizetett összeg 25%-a

kerül visszafizetésre a vendég részére banki átutalással, a lemondás Üzemeltetőhöz történő beérkezését követő 5
munkanapon belül.

Ha a foglalási időszak a vendég kérésére módosításra került és a módosított foglalás esetleges lemondásra kerül, akkor
az eredeti foglalásra vonatkozó határidők szerint eszközöljük visszafizetéseinket.

A foglalás létszámának vendég kérésére történő csökkentése esetén a lemondási feltételekben foglaltak szerint járunk el.
Amennyiben előzetes értesítés nélkül kevesebben érkeznek, mint amennyien az eredeti foglalásban szerepelnek, abban
az esetben a foglalás visszaigazolásában szereplő teljes összeg fizetendő érkezéskor.

Amennyiben a Vendég a foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a
foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni. A megrendelt, fel nem használt étkezések,
szolgáltatások, stb. díjai nem kerülnek levonásra, illetve visszafizetésre.

Az esetleges lemondás esetére javasoljuk útlemondás biztosítás megkötését.

Az elszállásolás meghosszabbítása:

A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához az Üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges. Amennyiben a
Vendég az általa használt területet bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a
tartózkodás meghosszabbításához az Üzemeltető előzetesen nem járult hozzá, úgy jogosult a szobaárat egy további
vendégéjszakára is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg az Üzemeltető szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
Közvetítők által értékesített foglalásokra vonatkozó feltételek: Szálláshelyeinkre más fórumok közvetítésével (online
szállásfoglaló portálok, közvetítők, utazási irodák) érkező foglalásokra is a jelen szabályzatunk érvényes. Más értékesítési
csatornák honlapján található adatok különbözősége esetén minden esetben az Üzemeltető által állított feltételek az
irányadók. Különbözőségekért, az ebből eredő esetleges károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Kedvezmények: Üzemeltető szabadon dönthet kedvezményei kiírása, ill. visszahívása felől. Kérjük Vendégeinket, hogy
foglalásukkor jelezzék az igényelni kívánt kedvezményt. Foglalás visszaigazolást követően kedvezmény – igényét utólag
nem áll módunkban érvényesíteni. Igénybe vehető kedvezmények általános esetben nem halmozhatók, mindig a
legkedvezőbb feltétel érvényesíthető. Gyermekkedvezmények és gyermek árak korhatárai úgy értendőek, hogy a
gyermek korát, a foglalás szerinti érkezési naphoz képest állapítjuk meg.

 

Fontosabb házirend szabályok:

• Csúszásveszély: Azon létesítményeink, ahol a legkisebb mennyiségű, vagy fröccsenő víz előfordulási esélye is
felmerül, fokozottan csúszásveszélyesek. Üzemeltető nem köteles erre figyelmeztető táblát kihelyezni.
Vendégeinket elővigyázatosságra kérjük.
• Dohányzás a kijelölt helyen. Bejárattól legalább 5 méterre.
• Étterem: A svédasztalos kínálat kizárólag az étteremben fogyasztható. Alkalomhoz illő ruhaviselet kötelező.
Fürdőköntösben, fürdőruhában éttermünkben nem tartózkodhatnak.
• A Vendég saját ételt-italt az Üzemeltető Vendéglátó egységébe nem hozhat be, illetve csak engedéllyel.
• Parkolás: Területünkön a Szállóvendégeink, illetve az Étterem Vendégei ingyenesen parkolhatnak.
Parkolóhelyünk nem őrzött, Üzemeltető semmilyen nemű felelősséggel nem terhelhető.
• Vendégek fogadása: bejelentése előre kötelezően a Recepción.
• Farm területén tartózkodni kizárólag engedéllyel, saját felelősségre lehetséges. Az állatokat kíséret nélkül
látogatni nem szabad, őket etetni TILOS!
• Háziállatot behozni Üzemeltető engedélyével, szállásainkra díjbefizetés ellenében lehetséges. Kérjük állataikat
a többi Vendég nyugalmának megőrzése érdekében pórázon tartani, rendet megőrizni. Háziállatokkal
kapcsolatban Üzemeltető semmiféle felelősséggel nem terhelhető!
• Kérjük Vendégeinket ügyeljék a rendet szálláshelyeken és környékükön. Üzemeltető s szálláshelyeken a lefoglalt
időszak alatt napi takarítást nem végez.
• Vendégeink elfogadják környezetvédelmi törekvéseinket, és próbálnak szintén tudatosan viselkedni ezen a
téren. Ügyelünk a vízfogyasztásra és vegyszerfelhasználásra. Az ágyneműt hosszabb foglalásoknál hetente
cseréljük. Vendégeink kérésére díjbefizetés ellenében (1000,- Ft/ágy – lepedő, takaró- és párnahuzat) kerül az
ágynemű lecserélésre. Az alapszettet a szállásdíj tartalmazza. Kérjük kedves Vendégeinket a vízzel való tudatos
bánásmódra. Az energiatakarékosság jegyében energiatakarékos izzók kerültek beszerelésre, ennek ellenére is
kérjük Önöket a villanyáram tudatos fogyasztására. A hulladékgazdálkodás terén is igyekszünk
környezettudatosan cselekedni.

Üzemeltető jogai, kötelezettségei:
• A Üzemeltető köteles a szerződés alapján megrendelt szállás- és egyéb szolgáltatást teljesíteni.
• Az Üzemeltető jogosult a belépést megtagadni azon Vendégtől, aki a Házirend és jelen ÁSZF előírásait nem
fogadja el, vagy azokat megszegi. A Üzemeltető jogosultsága kiterjed arra is, hogy a belépést megtagadja azon
Vendégtől, aki a belépési szándék jelzésétől számított 1 éven belül az ÁSZF szabályait megszegte.
• Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy indok nélkül is változtathat a visszaigazolt foglalás tartalmán, azzal, hogy
annak el nem fogadása esetén a vendég foglalása törölhető. Ezen esetben a vendég befizetéseit az Üzemeltető
visszatéríti.
• A programváltozás jogát fenntartjuk. Ár változtatás jogát fenntartjuk.
• Szállóvendégek részére a területen kizárólagos használatot nem áll módunkban biztosítani.
• Az Üzemeltető kijelölhet olyan helyeket a területen ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt
esetleges kárért, sérülésért az Üzemeltető felelősséggel nem tartozik.
• Üzemeltető területére behozott tárgyak őrzése és biztosítása a Vendég kötelessége, Üzemeltető az azokban
keletkezett károkért nem tehető felelősnek. Üzemeltető felelőssége nem terjed ki a lopás, baleset, vihar, jégeső,
leszakadó faág, betegség, járvány, allergia, tűz, vis maior, stb. által okozott károkra, vagy a Vendég saját maga
által okozott károkra sem. A Vendég számára felszerelésüket és kockázataikat lefedő biztosítás megkötését
javasolja az Üzemeltető.
• Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes helyiségekben programot szervezzen és akár rövidebb időre lezárja
azt. Üzemeltető nem köteles előre meghirdetni e korlátozásait és kártérítési felelősség sem terheli.
• Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az év bármely napján, előzetes értesítés nélkül is karbantartási, javítási
munkálatokat végezzen. Lehetőség szerint mielőbb elvégzi e feladatait, melyek zajhatással is járhatnak. Az
esetleges kellemetlen hatások miatt Üzemeltetőt nem terheli kártérítési kötelezettség Vendégei felé.

Üzemeltető jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását
megtagadni, ha:
• a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szállást, illetve egyéb létesítményt, vagy
az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat.
• a Vendég házirendet megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba.
• a Vendég nem tartja be a biztonsági szabályzatot – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem
hagyja abba.
• a Vendég az Üzemeltető munkatársaival, vagy Vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol,
vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
• a Vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi Vendég nyugalmát. Önmagát ellátni
nem képes Vendég nem veheti igénybe szolgáltatásainkat.
• „vis maior” esetén.
• a szerződő fél vagy a Vendég az Üzemeltető által igényelt fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
nem teljesíti.

A Vendég jogai, kötelezettségei:
• Vendég az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a szálláshelyen való tartózkodás időtartama
alatt panasszal élhet a recepción, melyet a panaszkönyvben kell rögzíteni. Az Üzemeltető a panaszt kivizsgálja,
és a Vendég részére legkésőbb a panasztételtől számított 30 napon belül írásban válaszol. A Vendég panasztételi
joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
• a Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a meghatározott módon és időpontig az
Üzemeltető részére kiegyenlíteni.
• a Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete
alatt tartózkodjanak Üzemeltető területén.
• A Vendégek saját felelőssége, hogy Üzemeltető területén, létesítményeiben, itt tartózkodásuk során testi
épségükre ügyeljenek.
• Programjainkon való részvétel Vendégeink saját felelősségére lehetséges.
• a Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni Üzemeltető felé, és minden szükséges adatot Üzemeltető
rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatók lehessenek. Ha a
Vendég a jelentéssel vagy az adatszolgáltatással késedelmeskedik, az Üzemeltető mentesül az esetleges
kártérítési felelőssége alól.
A Vendég kártérítési felelőssége: a Vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyet általa az Üzemeltető,
vagy harmadik személy elszenved.

Felek esetleges vitáikat minden esetben megkísérlik egymás között békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés
nem vezetne eredményre, úgy felek a viták eldöntését jogi útra terelik. Felek a jelen szerződésből eredő vitáik
eldöntésére, hatáskörtől függően, a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

A honlapon megtalálható foglalási és lemondási feltételek és a recepción megtalálható írott foglalási és lemondási
feltételek különbözősége esetén minden esetben a recepción megtalálható feltételek érvényesek. Vitás esetben a
Vendég részére ingyenesen biztosítunk másolatot.

Idegen nyelvre történt fordítás esetén mindig a magyar nyelvű a mérvadó.

Köszönjük megértésüket!

 

Adatvédelem és jogi nyilatkozat:

Üzemeltető a tudomására került adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés ellen. A Vendégek adatait az
adatvédelmi törvény értelmében szerződéskötési, számlázási, követelés érvényesítési, kapcsolattartási, valamint saját
reklámcéljaira használja fel. Az adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férnek hozzá, harmadik személynek nem adhatók
ki, csak a Vendég hozzájárulása alapján. A Vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető törvényi felhatalmazás alapján
megkereső hatóság részére köteles adatot kiadni.

Az Üzemeltető weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Vendég elfogadja az itt felsorolt feltételeket.
Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ
pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére Üzemeltető sem kifejezetten sem ráutaló módon nem vállal
felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy
értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt
információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok
jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában sem jelentenek kötelezettséget Üzemeltető számára. A
weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből,
illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. Az Üzemeltető
nem vállal felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt hozzáférhetővé tett, vagy publikált
tartalmakért, amelyekhez az Üzemeltető weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Üzemeltető nem
tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal
használatából, annak használatára képtelen állapotából nem megfelelő működésből üzemzavarából, az adatok bárki által
történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből,
számítógépes vírusból, vonal vagy rendszeri hibából vagy más hasonló okból származnak.

Az Üzemeltető az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat
egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Érvényes visszavonásig.

Szeretettel várjuk Önöket!

Download